องค์การบริหารส่วนตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • 1.)
  ภ.ด.ส.๖ (หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ที่ท่านได้รับจาก อบต.สามบัณฑิต)
 • 2.)
  สลิปการโอน
  โอนเข้า ธนาคารกรุงไทย
  เลขที่ 128-6-01111-6
  ชื่อบัญชี : องค์การบริหารส่วนตำบลสามบัณฑิต