หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
               
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสามบัณฑิต
 
       
News  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สามบัณฑิต จ.พระนครศรีอยุธยา ค่ะ / ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้ารับวัคซีนโควิด-19 เพื่อตัวเอง สังคม และประเทศชาติของเรา ช่วยลดการเกิดคลัสเตอร์ใหม่
 
สภาพทั่วไป
 
 
อาชีพประชากร
 
ประชาชนในตำบล ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาคือ อาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม และรับจ้างทั่วไป ด้านการอุตสาหกรรม การประกอบอุตสาหกรรมในท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงาน อุตสาหกรรม ซึ่งอยู่นอกเขตพื้นที่สวนอุตสาหกรรม
 
ภูมิประเทศ
   
ลักษณะภูมิประเทศของตำบลสามบัณฑิต จะเป็นที่ราบลุ่มสลับกับลุ่มมาก ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 บริเวณ คือ
  พื้นที่ราบลุ่มส่วนใหญ่ อยู่บริเวณทิศตะวันออก และทิศเหนือของตำบล ครอบคลุมบริเวณหมู่ 6,9,10 และบางส่วนของหมู่อื่นๆ
  พื้นที่ลุ่มมาก ส่วนใหญ่จะอยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่ 1 หมู่ 2 และหมู่ 3
 
ภูมิอากาศ
 
ลักษณะภูมิอากาศตำบลสามบัณฑิต มีลักษณะร้อนชื้นอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม 2 ฤดู คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ในฤดูกาลซึ่งอากาศจะเย็นและแห้งแล้ง และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในฤดูฝน ทำให้มีฝนตกชุกเป็นเวลานาน
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
   
ศาสนา
  ชาวบ้านในตำบลสามบัณฑิต จะนับถือศาสนาพุทธ
วัด จำนวน 3 วัด
  วัดสามบัณฑิต
  วัดดอนพุทรา
  วัดกุ่ม
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
   
  ประเพณี ได้แก่ การทำบุญหน้าบ้านหลังบ้าน (วันสงกรานต์) ทำบุญวันเข้าพรรษา ฯลฯ
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการทำน้ำส้มควันไม้ป้องกัน และกำจัดโรคและแมลงศัตรูข้าว พืชผัก และไม้ผล
  ภาษาถิ่นใช้ภาษาไทยกลางในการสื่อสาร
 
การศึกษาในตำบล
   
โรงเรียน จำนวน 3 แห่ง
  โรงเรียนวัดสามบัณฑิต
  โรงเรียนวัดกุ่มแต้
  โรงเรียนวัดดอนพุดซา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนพุดซา
 
การสาธารณสุขในตำบล
   
  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
ความปลอดภัยในตำบล
 
ตำบลสามบัณฑิตมีป้อมตำรวจ อยู่ในความดูแลและรับผิดชอบของ สถานีตำรวจภูธรอำเภออุทัย ตั้งอยู่หมู่ ที่ 4 นอกจากนี้ยังมีตำรวจชุมชน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้ใหญ่บ้านกำนัน และตำรวจ ในการตรวจตราความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
 
การคมนาคม
 
ตำบลสามบัณฑิต มีถนนลาดยางและถนนคอนกรีต ตัดผ่านทุกหมู่บ้าน และยังเชื่อมโยงไปทั้งตำบลและตำบลใกล้เคียง ประกอบกับมีถนนเส้นทางหลัก คือทางหลวงหมายเลข 3043 (ดอนพุดซา - หนองตาโล่) ผ่านตั้งแต่หมู่ 1 - 10 ทำให้ประชาชนสามารถติดต่อกันได้อย่างสะดวก
 
แหล่งน้ำ
   
แหล่งน้ำธรรมชาติ
  คลองอุทัย
  คลองเสาตะพาน
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง
  คลองส่งน้ำชลประทานป่าสักใต้ (คลอง 7 ขวา)
  ระบบประปาบาดาล จำนวน 12 แท็งค์
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
โทรศัพท์ : 035-750-190 โทรสาร : 035-750-191
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-312-9594
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลสามบัณฑิต
จำนวนผู้เข้าชม 10,941,104 เริ่มนับ 16 ก.พ. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10